Welkom bij Uitvaartvereniging De Laatste Eer


Hoe oud of ziek iemand ook is geweest een overlijden komt voor iedereen bijna altijd onverwacht. Er moeten in een periode van zes werkdagen tussen het overlijden en de uitvaart veel zaken worden geregeld.

Het is een geruststellende gedachte dat de mensen van De Laatste Eer u kunnen bijstaan met het regelen van de uitvaart en het vormgeven van het afscheid op een manier die bij u en bij de overledene past.

 

De uitvaartleidsters van de vereniging nemen u hierbij veel werk uit handen, zoals:

 • het afleggen en opbaren van de overledene
 • aangifte op het gemeentehuis
 • het inschakelen van alle nodige diensten en doen van bestellingen
 • alles wat er geregeld moet worden bij een uitvaartplechtigheid
 • het regelen van vervoer van de overledene en nabestaanden
 • het plaatsen van een asbus in een urnengraf of urnenmuur

Na de uitvaart kan de uitvaartleidster u te allen tijde verder bijstaan.

Bij overlijden bel:

06-20664410

(dag en nacht bereikbaar!)

 

 

 

 

 

Gerda Roozendaal
(Uitvaartleidster)

Om u de gelegenheid te geven eerder over uw uitvaart na te denken heeft de vereniging een Persoonlijke Map samengesteld waarin belangrijke papieren van bijvoorbeeld verzekeringen en testamenten kunnen worden bewaard en een formulier waarop uw persoonlijke wensen zijn vastgelegd. In de map vindt u tevens een folder van de vereniging en een basis tarievenlijst van een uitvaart.


Ook niet- leden kunnen bij de secretaris een dergelijke map aanvragen.
De vereniging stelt zich graag ook voor hen dienstbaar op

Gemeentelijke begraafplaats Schoorl

 

 

 

 

  

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te houden op donderdag 23 maart 2017 om 20.00 uur in de Blinkerd te Schoorl.


De Agenda luidt als volgt:Opening en vaststelling agenda

 1. Herdenking overledenen in 2016
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2016
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2016
 5. Bestuursverkiezing en rooster van aftreden.
 6. Aftredend en herkiesbaar:
  Dhr. K.J. Tillema, penningmeester
  Dhr. T. Paarlberg, bestuurslid
 7. Vast te stellen het rooster van aftreden

  Pauze

 8. Benoeming nieuw lid financiële commissie
 9. Vatstelling Jaarrekening 2016 (ligt ter inzake tijdens vergadering)
 10. Contributievaststelling 2018
 11. Vaststelling diverse tarieven voor 2018
 12. Begroting 2018
 13. Rondvraag en sluiting