Kosten


Na een overlijden regelt de familie met medewerking van de uitvaartleidster de uitvaart. Aan alle onderdelen wordt aandacht besteed. Eerst wordt afgesproken of er gekozen wordt voor een begrafenis of voor een crematie. De kist wordt uitgezocht. Het rouwtransport, al of niet met volgwagens. De rouwkaarten en de advertenties worden opgesteld. De dragers worden besproken. Zo ook bloemen, condoleanceregister, condoleance, koffietafel.

Aan elk facet zit echter een kostenplaatje. Uiteindelijk kunnen de uitvaartkosten wel € 6.500,-- bedragen. Belangrijk is daarbij dat de familie van te voren weet hoe hoog de kosten bij benadering zullen zijn. De uitvaartleidster wijst u daarbij de weg. Uiteindelijk is het echter de familie die de beslissende stem heeft.

Gedenktekens

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf op de begraafplaats is een vergunning nodig van de gemeente. Met name wordt gelet op de duurzaamheid, fundering, constructie en omvang. De kosten van het plaatsen en van de beplanting op de graven is voor rekening van de rechtshebbende.

De kosten

De kosten van de uitvaart worden tegen de kostendekkende prijs in rekening gebracht. Daarom is het voor velen gewenst ook een uitvaartverzekering af te sluiten.

De Laatste Eer heeft bewust gekozen voor een samenwerking met de Nederlandse Uitvaartverzekeringsmaatschappij NUVEMA. Deze maatschappij is er op gericht om maatwerk te leveren. Met andere woorden u stelt uw eigen uitvaartverzekering helemaal zelf samen. Zo kunnen wij u maatwerk leveren. U bepaalt zo ook zelf hoe de premie wordt berekend.

U betaalt dus voor de diensten die u zelf hebt gekozen in combinatie met het lidmaatschap van De Laatste Eer.

Klik hier om de kosten en premie van een uitvaartverzekering eenvoudig te berekenen. Of klik onder het menu INFORMATIE op NUVEMA.

Van de penningmeester  ”Enkele tarieven.”

Steeds per 1 januari worden in Nederland de diverse tarieven en prijzen aangepast. De gemeente Bergen past daarom ook elk jaar de tarieven en bedragen aan van de algemene begraafplaats. Onderstaand enkele tarieven voor 2017:

Het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar wordt geheven per graf
€    1.381,20
Begraven
€       607,20
Algemeen onderhoud van de begraafplaats (per jaar)*
€        87,25*
Afkoop algemeen onderhoud (10 jaar)
€       872,50
Gebruik van de aula
€       223,--
Gebruik muziekapparatuur aula
€         61,80
Vergunning grafmonument
€       118,20
TOTAAL
€    3.263,90

Ten opzichte van vorige jaren toen voor 20 jaar werd afgekocht, wordt het algemeen onderhoud van de begraafplaats eerst afgekocht voor 10 jaar, met daarna verlenging met weer 10 jaar = € 855,50. Totale kosten voor 20 jaar       € 4.136,40. Dus voor een periode van 20 jaar is dat bijna € 207,-- per jaar.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht voor een
periode van 10 jaar € 639,30.

Voor het uitsluitend recht voor 20 jaar op een
urnengraf € 730,95.

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een
graf € 332,30.

Voor het verstrooien van de as van een
gecremeerde € 141,25.

Voor een inscriptie voor een periode van 10 jaar
op het monument bij de verstrooiakker wordt
geheven € 141,25.

Op www.bergen-nh.nl kunt u alles goed nalezen.

Enkele tarieven 2017 van het Crematorium Schagen:

Crematie met plechtigheid
€ 1.403,--
DVD opname gehele plechtigheid
€    35,---
Koffie en thee bij bijvoorbeeld 100 gasten
€   800,--
 
 
TOTAAL
 € 2.238,--
   

Op www.yarden.nl kunt u alles goed nalezen.

De standaardtijd is 3 kwartier aula en 3 kwartier condoleanceruimte.

Ook is er ruimte voor een exclusieve avondcrematie:

Plechtigheid met 3 uur gebruik van de faciliteiten (ma tm vrijdag vanaf 19.00 uur) € 1.753,--.

Ook is mogelijk: Crematie zonder gebruik aula/koffiekamer
(crematie van een overledene zonder familie en belangstellenden) € 720,--.

Het Crematorium te Schagen “Schagerkogge” verzorgt diverse bijeenkomsten, informatieavonden, rondleidingen. Telefoon 0224-213409.

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf op de begraafplaats is een vergunning nodig van de gemeente. Met name wordt gelet op de duurzaamheid, fundering, constructie en omvang. De kosten van het plaatsen en van de beplanting op de graven is voor rekening van de rechtshebbende.

Hierbij zijn de kosten van de begraafplaats en van het crematorium in beeld gebracht.
Na een overlijden regelt de familie met medewerking van de uitvaartleidster de uitvaart. Aan alle onderdelen wordt aandacht besteed. Eerst wordt afgesproken of er gekozen wordt voor een begrafenis of voor een crematie. De kist wordt uitgezocht. Het rouwtransport, al of niet met volgwagens. De rouwkaarten en de advertenties worden opgesteld. De dragers worden besproken. Bloemen, condoleanceregister, condoleance, koffietafel.

Aan elk facet zit echter een prijskaartje. Uiteindelijk kunnen de uitvaartkosten wel € 6.500,-- bedragen. Belangrijk is daarbij dat de familie van te voren weet hoe hoog te kosten bij benadering zullen zijn. De uitvaartleidster wijst u daarbij de weg. Uiteindelijk is het echter de familie die de beslissende stem heeft.

aula crematorium Schagen